Bilim Dedikleri

Alan Chalmers Bu kitabın, bilimin doğasıyla ilgili görüşlere mütevazı, açık-seçik ve temel bir giriş kitabı olması tasarlandı. İster felsefe öğrencilerine, ister bilimle ilgili son teorilere aşina olmak ... » devamını oku

Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi

Richard J. Bernstein “Yazmak benim için her zaman bir keşif yolculuğu olmuştur.” diyor Richard J. Bernstein bu kitabında. Bu keşif yolculuğunun Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi’ndeki ana uğrakları Kartezyenizm, ... » devamını oku

T. S. Kuhn ve Sosyal Bilimler

Barry Barnes Doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimlerde de paradigmalardan söz etmek mümkün müdür? Doğa bilimlerindeki devrimlerin sosyal bilimlerde de muadilleri var mıdır? Thomas Kuhn’un bilim yorumlarından ... » devamını oku

Gerçekliğin Sosyal İnşası

Peter L. Berger Thomas Luckmann Berger ve Luckmann, bu kitapta, gerçekliğin sosyal inşasını temel olarak dışsallaştırma, nesnelleşme ve içselleştirme sosyal diyalektiği içerisinde kavramaktadır.Bireylerin, sosyal etkileşimle taşıdıkları sübjektif anlamları ve kendilerini ... » devamını oku

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme

Steve Woolgar Woolgar bu çalışmasında, yalnızca felsefede ve sosyal bilimlerde yaygın ortodoks özcü bilim, görüşünü eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin yeni bir bakışın ... » devamını oku

Bilim Üzerine İki Ders

Martin Heidegger Bugün yürürlükte olan bir görüşe uygun olarak, insanın tinsel ve yaratıcı etkinliğinin gerçekleştirildiği alanı “kültür“ adıyla adlandıralım. Kültürleşmesi (cultivation) ve örgütlenmesi ile birlikte, bilimi kültürün ... » devamını oku

2021 © Tüm Hakları Saklıdır.