İnsanın Yazgısı

Nikolay Aleksandroviç Berdyaev Bazı eserleri artık klasik statü kazanmış olan büyük Rus düşünürü Nikolay Berdyaev (1874- 1948) özellikle tarih ve toplum felsefesi, felsefi antropoloji, ontoloji ... » devamını oku

Etiğe Giriş

Ahmet Cevizci Etik, bireysel ve sosyal yaşamın çok büyük bir hızla akıp değiştiği; yaşama tarzlarına layıkıyla ölçüp biçecek, onları gerektiğinde eleştiri süzgecinden geçirirken, gerektiğinde temellendirecek değer sistemleri ... » devamını oku

Varoluşçuluk

Alasdair Maclntyre Şurası kesin ki, etnik -olan ile estetik- olan arasındaki seçimi, akılsal temelin ortadan kaldırılması dışında Kant’ın ödev ile eğilim arasındaki seçiminin bir kopyası olarak görebiliriz. ... » devamını oku

Ethik’in Kısa Tarihi

Alasdair Maclntyre “Felsefe her şeyi olduğu gibi bırakır – kavramlar dışında. Ve bir kavrama sâhip olmak belli koşullarda belli biçimlerde davranmayı veya davranabilmeyi gerektirdiği için, ister mevcûd ... » devamını oku

2021 © Tüm Hakları Saklıdır.