Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma

Michael E. Zimmerman Heideeger: Moderniteyle Hesaplaşma / Teknoloji, Politika, Sanat’a kılavuzluk eden fikir Martin Heidegger’in teknoloji anlayışı ile Nasyonal Sosyalizm’le ilişkisi ve Nasyonal Sosyalizm anlayışı. Zimmerman, Heidegger’in modern ... » devamını oku

Romantizm Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon

Kathleen M. Wheeler Romantizm, Paragmatizm ve Dekonstrüksiyon Coloridge, Shelley ve alman ironistlerin formüle ettikleri bir felsefi akım olarak romantizmin; “aklın tiranlığı” anti-düalist bir felsefe adına reddeden bir akım ... » devamını oku

Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi

Richard J. Bernstein “Yazmak benim için her zaman bir keşif yolculuğu olmuştur.” diyor Richard J. Bernstein bu kitabında. Bu keşif yolculuğunun Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi’ndeki ana uğrakları Kartezyenizm, ... » devamını oku

Yorum Teorisi Söylem ve Artı Anlam

Paul Ricoeur Freud ve Felsefe (1965) ile Yorumların Çatışması (1969) Ricoeur’ün hermenoytike ilgisini yansıtan kitaplardır. Yorum TeorisiNde ise bu iki metindeki görüşlerini işleyerek söylem olarak dil teorisini ... » devamını oku

Felsefe ve Doğanın Aynası

Richard Rorty Bir yanda Platon, Aristoteles, Descartes, Locke, Kant, Husserl, Peirce, Russell, Carnap gibi sistematik filozoflar, diğer yanda James, Dewey, Wittgenstein, Davidson, Putnam, ... » devamını oku

İkonoloji

W.J.T Mitchell İkonoloji’nin Türkçe Tercümesine Önsöz Yirmi yıl önce İkonoloji (Iconology)’yi yayınladığımda, sonunda bir üçleme (Picture Theory [Resim Teorisi]ve What Do Pictures Want [Resimler Ne İster]  1994 ... » devamını oku

Sosyal Teorinin Temel Problemleri

Anthony Giddens Modern sanayi toplumunun doğası ve gelişimini anlamayı sağlayacak ve çağımızı kavramlaştıracak yeni bir teori geliştirmeyi amaçlayan, böylece bir yandan modern toplumu araştıracak bir yöntem geliştirecek ... » devamını oku

Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler

Kolektif Yorum, köken bakımından aracılık ilişkisinden, farklı dillerin konuşucuları arasındaki aracılık etme fonksiyonundan doğmuştur; yani, o kaynağında mütercimle ilgilidir ve daha sonra, anlaşılması zor metinlerin şifresinin ... » devamını oku

Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler

Kolektif Araştırmacılık argümanı kullanır, arguman retoriği, “Retorik” sadece süs veya manipülasyon ya da hile değildir. Antik anlamıyla retorik, ikna edici söylemdir. Matematiksel isbatlamadan ... » devamını oku

Metafiziğe Giriş

Kolektif Metafizik felsefesinin hiç kuşkusuz en temel, en önemli, hatta bazan felsefenin bizatihi kendisiyle özdeşleştirilen disiplinidir. Metafizik felsefenin kendisidir. Durum böyle olmakla birlikte, diğer taraftan metafizik ... » devamını oku

Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler

John Locke Doğrusu, tabiat kanunu, sabit olmayan ve değişen bir iradeye değil, varlıkların ezeli dizilişine dayanmaktadır. Çünkü, kanaatimce varlıkların değişmez olan bir takım aslî ... » devamını oku

2021 © Tüm Hakları Saklıdır.