Epistemik Cemaat

Hüsamettin Arslan Türkiye’de on dokuzuncu yüzyılın başından bu yana bir entelektüel veya epistemik kirlenme, bu epistemik kirlenmenin yol açtığı bir epistemik kargaşa veya epistemik bunalım ... » devamını oku

Sosyolojik Düşünce Geleneği

Robert Nisbet Berrak bir üslupla kaleme alınmış bu göz alıcı kitap, sosyolojinin bir türedi disiplin; modern dünyanın büyük entelektüel akımlarıyla alakasız ve onlara yabancı bir disiplin olduğu ... » devamını oku

Eğitim ve Toplum

Rob Moore Bu kitap sorunlara ve açıklamalara, yani açıklama ihtiyacı duyan şeylere ve onların açıklanma tarzlarına odaklanarak eğitim sosyolojisine bir giriş, bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Belki de ... » devamını oku

Din Sosyolojisi Elkitabı

Michele Dillon Din çağdaş sosyal hayatın anlaşılmasında incelenmesi gereken temel realitelerden biridir. Elinizdeki editasyon metin din denilen realiteyi farklı boyutlarıylaele alan yirmi sekiz makaleden oluşuyor. Editör Michele ... » devamını oku

Bilimin Sınırları ve Bilimsel İhtilaflar

Kolektif Bilimin Sınırları ve Bilimsel İhtilaflar Türkçedeki birkaç “bilim sosyolojisi” kitabından biri; Türkiyeli okura cevabını vermeyi umut ettiği soru şu: Bilimin ve bilimsel bilginin sosyolojisi nasıl ... » devamını oku

Sosyal Fenomenler Olarak Bilimsel İhtilaflar

Mihriban Şenses Senin adın benim sağaltımımdır ey Tanrım, Seni hatırlama benim çaremdir. Sana yakın olmak benim ümidimdir. Sana duyduğum sevgi benim refakatçimdir. Merhametin ... » devamını oku

T. S. Kuhn ve Sosyal Bilimler

Barry Barnes Doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimlerde de paradigmalardan söz etmek mümkün müdür? Doğa bilimlerindeki devrimlerin sosyal bilimlerde de muadilleri var mıdır? Thomas Kuhn’un bilim yorumlarından ... » devamını oku

Gerçekliğin Sosyal İnşası

Peter L. Berger Thomas Luckmann Berger ve Luckmann, bu kitapta, gerçekliğin sosyal inşasını temel olarak dışsallaştırma, nesnelleşme ve içselleştirme sosyal diyalektiği içerisinde kavramaktadır.Bireylerin, sosyal etkileşimle taşıdıkları sübjektif anlamları ve kendilerini ... » devamını oku

Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği

Gökhan Yavuz Demir Belirsizlik, dilin ‘ev halidir’. Belirsizlik, ihtimalleri hesaplanamaz hâle getirerek ve ezberimizi bozarak bu dünyayı istikrarsız kılar. Bu da karar verilemezliğe ve denetimsizlik duygusuna yol açar. ... » devamını oku

Sosyal Teorinin Temel Problemleri

Anthony Giddens Modern sanayi toplumunun doğası ve gelişimini anlamayı sağlayacak ve çağımızı kavramlaştıracak yeni bir teori geliştirmeyi amaçlayan, böylece bir yandan modern toplumu araştıracak bir yöntem geliştirecek ... » devamını oku

Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik

Susan Hekman Adının ima ettiği gibi, bu kitap yalnızca bilgi sosyolojisi ve sosyoloji ile ilgili bir kitap değil, sosyolojinin ve bilgi sosyolojisi, ne de ... » devamını oku

Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları

Anthony Giddens Sosyoloji “önceden-verili” bir nesneler evreniyle değil, aksine öznelerin aktif eylemleriyle inşa edilen veya üretilen bir evrenle ilgilidir. İnsanlar doğayı toplumsal olarak dönüştürüp insanileştirirken kendilerini de ... » devamını oku

Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi

Anthony Giddens Bu kitap, daha önceki çalışmalarımdan olan Sosyal Teoride Merkezi Problemler ile mümkün en yakın konumda yer alır. Bir bütün olarak, söz konusu çalışmada geliştirilen düşüncelere ... » devamını oku

Bilginin Gelişimi

Imre Lakatos Alan Musgrave Bir toplantıda, yayınlanmış bir eliştirisinden tanıdığım ve pek samimi olmadığım bir bayan meslektaşa, kitabımın coşku verici olduğundan sözetmiştim. Bana dönmüş ve şöyle demişti: “Ha, evet ... » devamını oku

2021 © Tüm Hakları Saklıdır.