Paradigma Yayınları > Kitaplar > Felsefe-Düşünce > Bilim Felsefesi > Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme

Science: The Very Idea

Woolgar bu çalışmasında, yalnızca felsefede ve sosyal bilimlerde yaygın ortodoks özcü bilim, görüşünü eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin yeni bir bakışın ipuçlarını da sunuyor.

Türkçesi: h

Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.