Paradigma Yayınları > Kitaplar > Siyaset/Politika

İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye

Fahrettin Altun

Aktörler ve coğrafyalar farklılaşsa da Türkiye’nin barış ve istikrar için gösterdiği gayret değişmiyor. İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye yakın dönemde yaşanan krizlerin çözümü için Türkiye’nin ortaya koyduğu çabayı ele alıyor.

» devamını oku

Jöntürkler Jönkürtler Muhafazakarlar

Hüsamettin Arslan

Resmi ideolojisi kırılmadığında, devletin kendisi kırılabilir. Hakiki devlet, hakiki iktidar ‘esnek’tir… Jöntürkler otantik Türkiyeli halklar için ne iseler, Jönkürtler de otantik Türkiyeli halklar için odurlar.”

» devamını oku

Yeni Engizisyonlar

Arthur Versluis

“Elinizdeki kitap bugünün engizisyonları ile geçmişin engizisyonları arasında dikkat çekici bağlantılar olduğunu ileri sürüyor ve bunu yaparak etkileyici fakat genellikle ihmal edilmiş düşünürlere ışık tutuyor. Ulaştığı sonuçlara ister katılın ister katılmayın, konuyu siz beğeneceksiniz; bu provakatif kitap sizi alıp götürecek.”

» devamını oku

Eric Voegelin İnsanlık Draması

Bengül Güngörmez

Voegelin üzerine Türkçedeki ilk çalışma olması dolayısıyla bu çalışma öncelikle “Voegelin kimdir ve politika teorisini oluşturan temel düşünceler nelerdir?” sorularından hareketle yazılmıştır. Diğer taraftan, “tarih teorisi / felsefesi” niteliği de taşıyan politika teorisi eksenindeki gemiş çaplı felsefi, teolojik ve tarihsel soruşturmasının “genel” bir panoramasını da sunmaktadır.

» devamını oku

Felsefe ile Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss’ta Politik Olan

Funda Gürsoy Kaya

İnsani sorumluluğun ve bu anlamda politik olmanın reddi ise Kabil’in cevabında gizlidir: Bilmiyorum kardeşimin bekçisi miyim ben!” Felsefe ile Teolojinin Kavşağında Carl Schmitt ve Leo Strauss’ta ‘Politik olan’ okuru, politika felsefesine, çağdaş politik sorunlarımızla iligli derin bir tartışmaya davet ediyor. 

» devamını oku

Tarih ve Siyaset Üzerine İki Deneme

Carl Schmitt

Schmitt’in Kara ve Deniz’de karşı karşıya koyduğu; “Leviathan” ile “Behemoth”, saf denizi varoluş ile saf kara varoluşu, yaşadığı tarihi andaki Protestanlık ile Katoliklik, İngiliz ile Alman, bencil kapitalist tüccar ile kahraman kara askeridir. Spengler, Sombart, Jünger, Heidegger ve Schmitt “fark” deyince, dost – düşman deyince aynı şeyi görür ve gösterirler.

» devamını oku

Kanser Savaşları

Robert N. Proctor

Kanser araştırma müessesesi, asıl problemin araştırma fonlarının eksikliği olduğuna inanmanızı ister. Bu bakış açısına göre kanserin temel sebebi cehalettir. Bu yüzden kanser denetiminin anahtarı – uyuşukluğumuzu ortadan kaldıracak büyük bir bilimsel atılımı olan – bilgidir. Fakat kanser hakkında zaten çok şey biliyoruz

» devamını oku

Örs ve Çekiç

Kolektif

Türkiye’de halk örs devlet çekiçtir. Yakın siyasi tarihimizin bir çekiçleme eylemleri serisinin tarihidir. Devlet için egemen siyaset yapma biçimi çekiçlemedir, devlet oy kullanmaz, çekiçler. Bu çekiç kritik durumlarda, kiriz ve buhran zamanlarında balyoza, siyaset yapmanın tarzı da balyozlama’ya dönüşür

» devamını oku

Modern Politik İdeolojiler

Andrew Vincent

İdeolojisiz bir dünya tasavvur edilemez; insanın kaderi, olsa olsa, ideolojilerle birlikte yaşamayı öğrenmek olabilir. Bunun içinse ideolojileri bilmek gerekir.
Modern Politik İdeolojiler böyle bir ihtiyaca cevap veriyor. Elinizdeki kitap genelde ideoloji özelde politik ideolojiler hakkındadır..

» devamını oku

Kızıl Elma Koalisyonu

Onur Atalay

Bir zamanlar Sağın ve Solun bir anlamı vardı. Ve Sağ ile Sol hiç bu kadar içiçe geçmemişti. Sonuç ne olursa olsun, 2000’lerin Türkiyesini doğru anlamak için, milletçilik, küreselleşmecilik ayrımı, klasik sağ-sol ayrımından çok daha fonksiyoneldir.

» devamını oku

Carl Schmitt’in Politik Felsefesi

Bünyamin Bezci

Devlet, kurumlaşmış egemenliktir; fakat sadece kurumdan ibaret değildir. Devlet halkın hayat tarzının hukuka aktarılmasıyla kurumlaşır; Sadece daha güçlü oluduğu için değil, aynı zamanda daha yüce olduğu için de iktidar sahibidir.

» devamını oku

Cumhuriyetçi Paradigma Paradigmatik Cumhuriyet

Cevat Okutan

Elinizdeki kitap, çalışmanın teorik boyutunu karşılayan Cumhuriyet Paradigma ve Türkiye modeline karşılık gelen Paradigmatik Cumhuriyet adıyla, okuru bu konu hakkında derinlemesine düşünmeye davet ediyor.

» devamını oku

Üç Günlük Dünya Bir Günlük Hikaye

Oçen Jalko

Üç Günlük Dünya Bir Günlük Hikaye bize bir diasporanın kurbanlarını anlatıyor. Kırım: kültürlerin ve etnisitelerin koparılamaz bir şekilde içiçe geçtiği pota; tarihin ve tabiatın kuçaklaştığı eşsiz bir ülke, bir mini Endülüs… Şarkısı henüz bestelenmemiş.

» devamını oku
Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.