Sözün Düşüşü

Jacques Ellul

Ellül hiç kuşkusuz yirminci yüzyılın önemli düşünürlerinden biridir; Sözün Düşüşü Paradigma Yayınevi’ne eşsiz armağanlarından biridir. Özgün bir bakış açısı sunar; dil hakkında, teoloji hakkında, eğitim hakkında ve genelde “görme” ile “işitme,” “göz” ile “kulak” hakkındadır. Modern kültür “görme” kültürüdür; bunun böyle olması ölçüsünde, Sözün Düşüşü  çağdaş kültürün çok köklü bir eleştirisidir

» devamını oku

Okuma Alegorileri

Paul de Man Man

Man, Rilke’nin şiirlerinin, Proust’un Geçmiş Zaman Peşinde’sinin, Nietzsche’nin yazılarının ve Rousseau’nun metinlerinin ayrıntılı ve özenli okumalarını/yorumlarını yaparak her yazının kendisini dil olarak kendi aktivitesine yönelttiği sonucuna varır; dil daima güvenilmez, kaypak ve imkansızdır

» devamını oku

Metaforlar

G. Lakoff M. Johnson

Şimdiden bir klasik olan Metaforlar-Hayat, Anlam ve Dil, metafor anlayışımız ile onun dil ve zihindeki rolünü değiştirdi. Yazarlara göre metafor temel bir zihin mekanizmasıdır; bize sayısız başka şeyi kavramamızı sağlayacak fiziksel ve sosyal tecrübemiz konusunda bildiğimiz şeyleri kullanma imkanı veren bir mekanizma.

» devamını oku

İnsan Bilimlerine Prolegomena

Kolektif

“Dil”, “gelenek” ve “yorum” insan bilimlerinin temellerini oluştururlar; deyim yerindeyse Onları anlamaksızın insan bilimlerini anlamak mümkün değildir. Bu özelliğiyle kitap öncelikle insan bilimleri alanında okuyan ve çalışanlar için, özellikle sosyal bilimlerde yöntem üzerine düşünen veya düşünmek isteyen kişiler için çok önemli.

» devamını oku

Dil Felsefesi Sözlüğü

Atakan Altınörs

Sözlükte, kavramların yanı sıra, temel akımlara ve başlıca filozoflara ilişkin açıklayıcı maddeler de yer alıyor. Dil Felsefe Sözlüğü’nün felsefe öğrencileri ve okuyucuları kadar dil ve iletişim sorunlarına duyarlı okuyucular için de faydalı bir başvuru kaynağı olacağını umuyoruz.

» devamını oku
Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.