Paradigma Yayınları > Kitaplar > Sosyoloji > Bilgi Sosyolojisi

Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayileşme Teşebbüsleri

Hüsamettin Arslan

Batı dünyasındaki keşifler, sömürgecilik faaliyetleri, merkantilizm, ilmî ve teknolojik ilerleme, zihniyet değişmeleri gibi gelişmeler sanayi inkılabına yol açan şartları oluşturdu. Aynı gelişmeler -ki Osmanlı toplumu aynı süreçlerden geçmedi- Osmanlı İmparatorluğu’nu olumsuz yönde etkiledi. Bu çerçevede Osmanlı ekonomisinin bahsedilen gelişmelere uyum sağlayamamasının sebepleri Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sebepleriyle benzerlik gösteriyor. Hüsamettin Arslan’ın Osmanlı devletinin toplum yapısını merkeze […]

» devamını oku
Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.