Bilim Dedikleri

Alan Chalmers

Bilimsel teoriler, gözlem ve deney sonuçlarından nasıl türetildikleri gösterilerek doğrulanabilir mi? Bilim Dedikleri öncelikle açık ve harikulade bir bilim ve bilim felsefesi tartışması, bir “bilim felsefesine giriş”, sosyal bilimler yada doğa bilimleri olmasının hiçbir önemi bulunmaksızınbir “bilimlerde yönetme giriş” kitabı.

» devamını oku

Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi

Richard J. Bernstein

“Yazmak benim için her zaman bir keşif yolculuğu olmuştur.” diyor Richard J. Bernstein bu kitabında. Bu keşif yolculuğunun Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi’ndeki ana uğrakları Kartezyenizm, post-empirisist bilim felsefesi ve tarihi, sosyal bilim fikri, hermenoytik, bilim ve praxis; Peter Winch, Thomas Kuhn, Karl Popper, Feyerabend, pragmatizm ve Rorty, Frankfurt Okulu ve Habermas, Arendt… Descartes’tan James’e, Heidegger’den Wittgenstein’a Anglo-Amerikan ya da Anglo-Sakson düşünce geleneği ile Kıta Avrupası düşünce geleneği arasında zorlu ve çetin bir keşif yolculuğu.

» devamını oku

T. S. Kuhn ve Sosyal Bilimler

Barry Barnes

Doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimlerde de paradigmalardan söz etmek mümkün müdür? Doğa bilimlerindeki devrimlerin sosyal bilimlerde de muadilleri var mıdır? Thomas Kuhn’un bilim yorumlarından ve açıklamasından sosyal bilimlerin payına düşen nedir?

» devamını oku

Gerçekliğin Sosyal İnşası

Peter L. Berger Thomas Luckmann

.Bireylerin, sosyal etkileşimle taşıdıkları sübjektif anlamları ve kendilerini dışsallaştırmalarıyla başlayan inşa süreci, faaliyetlerin rutinleşmesi ve tipleşmesini müteakip objektif bir karakter kazanmakta ve bir sonraki kuşak tarafından sosyalizasyon aracılığıyla içselleştirilmekte ve tam anlamıyla bir sosyal dünya oluşmaktadır.

» devamını oku

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme

Steve Woolgar

Woolgar bu çalışmasında, yalnızca felsefede ve sosyal bilimlerde yaygın ortodoks özcü bilim, görüşünü eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin yeni bir bakışın ipuçlarını da sunuyor.

» devamını oku

Bilim Üzerine İki Ders

Martin Heidegger

Bugün, bilimlerin “temellerindeki Kriz’den dem vuruyoruz. Bu Kriz, aslında, yalnızca tek tek bilimlerin tem el Kavramlarına temas ediyor. Bu Kriz, hiçbir şekilde Kendi sıfatıyla bilimin bir Krizi değil. Bugün bilim, evvelce olduğundan çok daha emin bir şekilde kendi yolunda yürüyor.

» devamını oku
Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.