Paradigma Yayınları > Kitaplar > Siyaset/Politika > Araştırma İnceleme > Jöntürkler Jönkürtler Muhafazakarlar

Jöntürkler Jönkürtler Muhafazakarlar

Meçhul Okurla Söyleşiler

Resmi ideolojisi kırılmadığında, devletin kendisi kırılabilir. Hakiki devlet, hakiki iktidar ‘esnek’tir… Jöntürkler otantik Türkiyeli halklar için ne iseler, Jönkürtler de otantik Türkiyeli halklar için odurlar.”

 • Aforizmatik bir üsluba ve metafora başvuran Hüsamettin Arslan, popüler entelektüel kültürümüzün geçer akçeleriyle hesaplaşırken okurlarını her daim sorumlu olmaya, “mesul” olmaya davet eder: Bedeninden, ruhundan ve eylemlerinden, dostlarından ve düşmanlarından, sevgisinden ve nefretinden, komşusundan ve başka insanlardan ve her şeyden önemlisi “özgürlüğünden” sorumlu olmaya…

  Hüsamettin Arslan’ın Jöntürkler Jönkürtler Muhafazakârlar kitabı iktidar, otantisite, dil, muhafazakârlık, etnisite, elitler, seküler amentüler, etnik milliyetçilik bağlamında Türkiye’nin sıcak gündemiyle ilgili yazılarını içeriyor. Yazarın entelektüel babalarını da belirgin kılan kitap, Jöntürkler’in otantik Türkiyeli halklar için ifade ettiği anlamla Jönkürtler’in ifade ettiğinin aynı olduğunu ustalıkla işlenmiş bir biçimde gözler önüne seriyor. Bu açıdan bakıldığında, Arslan’ın metinleri okurlarını entelektüeller, ideolojiler çerçevesinde Türkiye’nin sorunları ve dönüşüm süreçleri üzerine düşünmeye davet ediyor. Son kertede “Yazmak okura borçlanmak; okumak yazara borçlanmaktır.” Hiç şüphesiz eserin alt başlığındaki “meçhul okur” ifadesi ilhamını “meçhul asker”den alıyor; fakat yine de “militer” bir terim değil; zira kitabın yazarı dâhil, her okur meçhul okurdur.


  Satın Alma Linkleri

 • Hüsamettin Arslan

  1956 Mesudiye-Ordu doğumlu. Halen Uludağ Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve idari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Doktora aşamasında alan değiştirdi ve “bilgi sosyolojisi ve bilim sosyolojisi” konulu doktora tezini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yaptı. Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi (Paradigma, 1992; ikinci baskı 2007) bilim sosyolojisi alanında Türkiye’de yapılmış ilk akademik çalışmadır. Yegâne entelektüel hobisi felsefe okumak. Arslan’ın akademik dergilerde yayınlanan yazıları dışında yayınlanmış iki kitabı daha var: Jöntürkler, Jönkürtler, Muhafazakârlar/Meçhul Okurla Söyleşiler (Paradigma, 2009) ; Twitmania Etnomania Şiddetmania (Pınar Yayınları, 2016). Derleme ve çeviri: insan Bilimlerine Prolegomena/Dil, Gelenek, Yorum (Paradigma, 2002); Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Paradigma, 2002); Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Paradigma, 2002); Çevirileri: I. Lakatos ve A. Musgrave (ed.), Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle ilgili Teorilerin Eleştirisi (Paradigma, 1992); Chalmers, A., Bilim Dedikleri (ilk baskı 1992; gözden geçirilmiş baskı Paradigma 2007); Barnes, B., T.S. Kuhn ve Sosyal Bilimler (gözden geçirilmiş baskı, Paradigma, 2008); John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri (Paradigma, 2000); Ellul, J., Sözün Düşüşü (Paradigma, 3. baskı, 2012), Woolgar, Steve, Bilim: Bilim idesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme (Paradigma, 1999); Falzon, C., Foucault ve Sosyal Diyalog (Paradigma, 2001); Toulmin, S., Kozmopolis (Paradigma, 2002); W. J. T. Mitchell, ikonoloji: imaj, Metin, ideoloji (Paradigma, 2005); Gadamer, H.-G., Hakikat ve Yöntem I ve II (ismail Yavuzcan’la birlikte, Paradigma, 2008-2009); Kearney, Richard, Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler (Paradigma, 2010). Kathleen M. Wheeler, Romantizm, Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon (Paradigma, 2011); Zimmerman, Michael E., Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma/Teknoloji, Politika, Sanat (Paradigma, 2011). Thomson, Iain D., Heidegger: Ontoteoloji/Teknoloji ve Eğitim Politikaları (Paradigma, 2012). Wolin, R. Heidegger’in Çocukları (Paradigma, 2012); Berdyaev, N. insanın Yazgısı (Paradigma, 2012) ; Dillion, M. Din Sosyolojisinin El Kitabı (Paradigma, 2014) ; Moore, R. Eğitim ve Toplum (Paradigma, 2015)

 • Yayın Tarihi 2018-04-20
  ISBN 978-975-7819-95-0
  Baskı Sayıs 4. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 214
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
  Boyut 14 x 23 cm
Paradigma Yayınları

2023 © Tüm Hakları Saklıdır.