Paradigma Yayınları > Kitaplar > Siyaset/Politika > Araştırma İnceleme > Felsefe ile Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss’ta Politik Olan

Felsefe ile Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss’ta Politik Olan

İnsani sorumluluğun ve bu anlamda politik olmanın reddi ise Kabil’in cevabında gizlidir: Bilmiyorum kardeşimin bekçisi miyim ben!” Felsefe ile Teolojinin Kavşağında Carl Schmitt ve Leo Strauss’ta ‘Politik olan’ okuru, politika felsefesine, çağdaş politik sorunlarımızla iligli derin bir tartışmaya davet ediyor. 

 • “Yirminci yüzyılın politika felsefesindeki en büyük keşiflerinden biri, hiç şüphesiz Schmitt’e aittir; politik olanın keşfi. Bu, politikanın temellerine ilişkin ontolojik bir keşiftir ve düşünce tarihindeki başka birçok önemli keşif kadar basit ve yalındır; politik olan devleti ve hukuku önceler. İnsanın ontolojik-politik varoluşuna ilişkin bu tez bizi Greklere kadar geri götürür: insan zoon politikondur. Dolayısıyla aslında bu yeniden bir keşiftir. Adalet ve düzen talebi bizim hem felsefenin hem politikanın ne olduğu sınırlarını ve imkanlarını sorgulamaya davet ediyor. Hem Schmitt hem Strauss politik olanın, insanın insani bir dünya kurabilmesi için geçmesi gereken zorunlu eşik olduğunu öğretir. Politik olan, insanın özgür praksisi yoluyla, içinde diğer insanlarla yaşayabileceği muhtelif birliktelik formları (polis, devlet gibi) yaratma etkinliğidir. Politikanın bilimselleştiği ölçüde hiçbir şey vaad etmeyen bir etkinliğe indirgendiği bir iklimde Schmitt, bu yaratma etkinliğinin ancak dost-düşman ayrımı yapmakla mümkün olduğunu ilan ettiğinde ciddi manada entelektüel bir fıtınaya neden oldu. Düşman, probleminizin tecessüm etmiş halidir. Strauss, kadim Grek politika filozofları ile Orta Çağ İslam ve Yahudi düşünürleri üzerine yaptığı okumalarının sonucunda, bir insanın doğru ile yanlışın ne olduğunu bilme becerisinin teorik felsefi arayışa bağlı olduğunu düşünür, fakat politik hayatta eylemlerimize eşlik eden ilkelerin kaynağının felsefi bilgi değil inanç olduğunu öne sürer. Schmitt’te temel politik sorun (Toplumu kim ya da ne yönetecektir?), devlet ve egemenlik eksenli bir biçimde kendisini duyururken Strauss için o, tözsel felsefi ve bir o kadar da moral bir sorundur. Strauss için politik olmanın nihai anlamı Tanrı’nın Kabil’e sorusunda gizlidir: Kardeşin Habil nerede? İnsani sorumluluğun ve bu anlamda politik olmanın reddi ise Kabil’in cevabında gizlidir: Bilmiyorum kardeşimin bekçisi miyim ben!” Felsefe ile Teolojinin Kavşağında Carl Schmitt ve Leo Strauss’ta ‘Politik olan’ okuru, politika felsefesine, çağdaş politik sorunlarımızla iligli derin bir tartışmaya davet ediyor.


  Satın Alma Linkleri

 • Funda Gürsoy Kaya

  Dr., Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Richard Rorty ve Felsefe ‘Doğanın Aynası’ (2001) başlıklı yüksek lisans tezini aynı bölümde yaptı. Rorty’den Felsefe ve Doğanın Aynası çevirisi tezden alınmış uzun bir giriş yazısıyla birlikte 2006’da yayınlandı. Doktorasını Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde Politika Felsefesi alanında yaptı. Elinizdeki metin, yazarın Carl Schmitt ve Leo Strauss’ta ‘Politik Olan’ Kavramı başlıklı doktora tezidir.

 • Yayın Tarihi 2010-02-18
  ISBN 9757819677
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 461
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 16.5 x 24.5 cm
Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.