Paradigma Yayınları > Kitaplar > Sosyoloji > Entelektüel Babam Cemil Meriç

Entelektüel Babam Cemil Meriç

Bu Ülke, Umrandan Uygarlığa ve Mağaradakiler gibi kültür hayatımızda kalıcı iz bırakan kitapların müellifi, düşünce tarihimizin en üretken ve özgün kalemlerinden Cemil Meriç hakkında bir kitap… Hüsamettin Arslan, Entelektüel Babam adlı geniş ufuklu kitabında Cemil Meriç’le ve metinleriyle diyaloğa giriyor. Onun entelektüel serencamından yola çıkarak düşüncelerinin çeşitli boyutlarını Türkiye’nin modernleşme meseleleriyle birlikte ele alıyor. Meriç’le […]

 • Bu Ülke, Umrandan Uygarlığa ve Mağaradakiler gibi kültür hayatımızda kalıcı iz bırakan kitapların müellifi, düşünce tarihimizin en üretken ve özgün kalemlerinden Cemil Meriç hakkında bir kitap…

  Hüsamettin Arslan, Entelektüel Babam adlı geniş ufuklu kitabında Cemil Meriç’le ve metinleriyle diyaloğa giriyor. Onun entelektüel serencamından yola çıkarak düşüncelerinin çeşitli boyutlarını Türkiye’nin modernleşme meseleleriyle birlikte ele alıyor. Meriç’le yapılmış kapsamlı bir mülakatla açılan “düşünenlerin düşüncesini düşünmeye” dönük çalışma, üç Cemil Meriç zaviyesinden Türk düşünce hayatındaki epistemolojik bunalımdan Cemil Meriç’in Türkiye’de gördüğü fonksiyona, epistemik cemaatten erken bir “postmodern” olarak Cemil Meriç’e kadar uzanıyor. Hâkim Meriç değerlendirmelerinin dışına çıkarak, farklı bir bakış açısı ve farklı bir çift gözlük kullanarak bir entelektüel olarak Meriç’in kişiliği, düşünceleri ve Türk entelektüel hayatı içindeki yeri konusunda farklı bir yorum yapıyor.

  Aynı şekilde Hüsamettin Arslan kendisine Cemil Meriç özelinde yöneltilen eleştirilerle de karşılaşıyor ve bunları cevaplıyor. Bu yönüyle çok boyutlu bir entelektüel dostluk hikâyesi anlatan kitap, Meriç ve Arslan’ın sürekli etrafında dolandığı mefhumlara ve meselelere ilişkin önemli tespit ve aforizmaları da içeriyor. Düşüncenin en ücra köşelerini yoklayan, yalınkat bir bilgi yerine kapsamlı incelikli bir bilginin peşine düşen Entelektüel Babam, Cemil Meriç’in Türk düşünce dünyası üzerindeki dikkat çekici etkisini değerlendirme imkânı veriyor.


  Satın Alma Linkleri

 • Hüsamettin Arslan

  1956 Mesudiye-Ordu doğumlu. Halen Uludağ Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve idari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Doktora aşamasında alan değiştirdi ve “bilgi sosyolojisi ve bilim sosyolojisi” konulu doktora tezini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yaptı. Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi (Paradigma, 1992; ikinci baskı 2007) bilim sosyolojisi alanında Türkiye’de yapılmış ilk akademik çalışmadır. Yegâne entelektüel hobisi felsefe okumak. Arslan’ın akademik dergilerde yayınlanan yazıları dışında yayınlanmış iki kitabı daha var: Jöntürkler, Jönkürtler, Muhafazakârlar/Meçhul Okurla Söyleşiler (Paradigma, 2009) ; Twitmania Etnomania Şiddetmania (Pınar Yayınları, 2016). Derleme ve çeviri: insan Bilimlerine Prolegomena/Dil, Gelenek, Yorum (Paradigma, 2002); Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Paradigma, 2002); Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Paradigma, 2002); Çevirileri: I. Lakatos ve A. Musgrave (ed.), Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle ilgili Teorilerin Eleştirisi (Paradigma, 1992); Chalmers, A., Bilim Dedikleri (ilk baskı 1992; gözden geçirilmiş baskı Paradigma 2007); Barnes, B., T.S. Kuhn ve Sosyal Bilimler (gözden geçirilmiş baskı, Paradigma, 2008); John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri (Paradigma, 2000); Ellul, J., Sözün Düşüşü (Paradigma, 3. baskı, 2012), Woolgar, Steve, Bilim: Bilim idesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme (Paradigma, 1999); Falzon, C., Foucault ve Sosyal Diyalog (Paradigma, 2001); Toulmin, S., Kozmopolis (Paradigma, 2002); W. J. T. Mitchell, ikonoloji: imaj, Metin, ideoloji (Paradigma, 2005); Gadamer, H.-G., Hakikat ve Yöntem I ve II (ismail Yavuzcan’la birlikte, Paradigma, 2008-2009); Kearney, Richard, Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler (Paradigma, 2010). Kathleen M. Wheeler, Romantizm, Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon (Paradigma, 2011); Zimmerman, Michael E., Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma/Teknoloji, Politika, Sanat (Paradigma, 2011). Thomson, Iain D., Heidegger: Ontoteoloji/Teknoloji ve Eğitim Politikaları (Paradigma, 2012). Wolin, R. Heidegger’in Çocukları (Paradigma, 2012); Berdyaev, N. insanın Yazgısı (Paradigma, 2012) ; Dillion, M. Din Sosyolojisinin El Kitabı (Paradigma, 2014) ; Moore, R. Eğitim ve Toplum (Paradigma, 2015)

 • Basım Tarihi: 2023

  ISBN: 978-625-8079-05-0

  Tür: Sosyoloji

  Boyut: 13,5×21 cm

  Sayfa: 108

  Kâğıt: Kitap Kağıdı

  Kapak Türü: Karton kapak

Derleyen: Asım Öz

Paradigma Yayınları

2023 © Tüm Hakları Saklıdır.