Paradigma Yayınları > Kitaplar > Sosyoloji > Bilim Sosyolojisi > Epistemik Cemaat

Epistemik Cemaat

Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi

Yazarın doktora tezi; bilim sosyolojisi alanında Türkiye’de yapılmış ilk çalışma; özellikle de bilimin egemen anlaşılma formunun eleştirisiyle ilgilenenler için önemli bir metin; bir biimsel ortodoksi, bir pozitivizm eleştirisi; Türkiye’de entelektüellerin konumlarıyla ilgilenenler için özgün bir çalışma.

 • Türkiye’de on dokuzuncu yüzyılın başından bu yana bir entelektüel veya epistemik kirlenme, bu epistemik kirlenmenin yol açtığı bir epistemik kargaşa veya epistemik bunalım yaşanmaktadır. Entelektüel hayatımıza fizyonomisini armağan eden temel fenomen bu epistemik bunalımdır. Kaldı ki en dehşet verici alçalma entelektüel alçalmadır. Bununla birlikte bilim denilen devasa kurumun sosyolojik açıdan nasıl ele alınabileceği, bilime ülkemizden nasıl bakılması gerektiği ve bu bakış açısıyla ele alındığında ülkemizin ve toplumumuzun payına düşenin ne olduğu gibi esaslı sorular üzerinde pek durulduğu söylenemez.

  Ülkemizde bilim sosyolojisi disiplininde yapılan ilk çalışma olan Epistemik Cemaat, genelde “bilgi sosyolojisi”, özelde bilgi sosyolojisinin bir alt-dalı olarak doğan “bilim sosyolojisi” veya “bilimsel bilginin sosyolojisi” disiplini çerçevesi içinde bir denemedir. Daha genel bir söyleyişle, bir entelektüeller sosyolojisi incelemesidir. Kitabın satır aralarından, Türkiye’deki egemen bilime bakış açısının veya egemen bilim ideolojisinin ya da daha anlamlı bir söyleyişle “ortodoksi”nin eleştirisi olduğu kolayca anlaşılabilir.

  Antipozitivist bir entelektüel tutumu yansıtan Epistemik Cemaat, son kertede bir giriş, bir başlangıç ve bir hazırlıktır. Cevabını vermek istediği temel sorular şunlardır:
  Bilim ve bilimsel bilgi nedir?
  Bilimsel bilgi nasıl inşa edilmekte ve nasıl meşrulaştırılmaktadır?
  Kim nerede, ne zaman, hangi epistemik cemaate bağlı?
  Kitap, entelektüel tarihimizi açıklamakta bize kılavuzluk edebilecek bu soruları bihakkın düşünmek açısından önemli bir çalışma.


  Satın Alma Linkleri

 • Hüsamettin Arslan

  1956 Mesudiye-Ordu doğumlu. Halen Uludağ Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve idari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Doktora aşamasında alan değiştirdi ve “bilgi sosyolojisi ve bilim sosyolojisi” konulu doktora tezini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yaptı. Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi (Paradigma, 1992; ikinci baskı 2007) bilim sosyolojisi alanında Türkiye’de yapılmış ilk akademik çalışmadır. Yegâne entelektüel hobisi felsefe okumak. Arslan’ın akademik dergilerde yayınlanan yazıları dışında yayınlanmış iki kitabı daha var: Jöntürkler, Jönkürtler, Muhafazakârlar/Meçhul Okurla Söyleşiler (Paradigma, 2009) ; Twitmania Etnomania Şiddetmania (Pınar Yayınları, 2016). Derleme ve çeviri: insan Bilimlerine Prolegomena/Dil, Gelenek, Yorum (Paradigma, 2002); Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Paradigma, 2002); Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Paradigma, 2002); Çevirileri: I. Lakatos ve A. Musgrave (ed.), Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle ilgili Teorilerin Eleştirisi (Paradigma, 1992); Chalmers, A., Bilim Dedikleri (ilk baskı 1992; gözden geçirilmiş baskı Paradigma 2007); Barnes, B., T.S. Kuhn ve Sosyal Bilimler (gözden geçirilmiş baskı, Paradigma, 2008); John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri (Paradigma, 2000); Ellul, J., Sözün Düşüşü (Paradigma, 3. baskı, 2012), Woolgar, Steve, Bilim: Bilim idesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme (Paradigma, 1999); Falzon, C., Foucault ve Sosyal Diyalog (Paradigma, 2001); Toulmin, S., Kozmopolis (Paradigma, 2002); W. J. T. Mitchell, ikonoloji: imaj, Metin, ideoloji (Paradigma, 2005); Gadamer, H.-G., Hakikat ve Yöntem I ve II (ismail Yavuzcan’la birlikte, Paradigma, 2008-2009); Kearney, Richard, Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler (Paradigma, 2010). Kathleen M. Wheeler, Romantizm, Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon (Paradigma, 2011); Zimmerman, Michael E., Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma/Teknoloji, Politika, Sanat (Paradigma, 2011). Thomson, Iain D., Heidegger: Ontoteoloji/Teknoloji ve Eğitim Politikaları (Paradigma, 2012). Wolin, R. Heidegger’in Çocukları (Paradigma, 2012); Berdyaev, N. insanın Yazgısı (Paradigma, 2012) ; Dillion, M. Din Sosyolojisinin El Kitabı (Paradigma, 2014) ; Moore, R. Eğitim ve Toplum (Paradigma, 2015)

 • Yayın Tarihi 2018-4-20
  ISBN  978-975-7819-94-3
  Baskı Sayısı 6. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 203
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
  Boyut 14 x 21.5 cm
Paradigma Yayınları

2023 © Tüm Hakları Saklıdır.