Paradigma Yayınları > Kitaplar > Sosyoloji > Bilim Sosyolojisi > Epistemik Cemaat

Epistemik Cemaat

Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi

Yazarın doktora tezi; bilim sosyolojisi alanında Türkiye’de yapılmış ilk çalışma; özellikle de bilimin egemen anlaşılma formunun eleştirisiyle ilgilenenler için önemli bir metin; bir biimsel ortodoksi, bir pozitivizm eleştirisi; Türkiye’de entelektüellerin konumlarıyla ilgilenenler için özgün bir çalışma.

 • Türkiye’de on dokuzuncu yüzyılın başından bu yana bir entelektüel veya epistemik kirlenme, bu epistemik kirlenmenin yol açtığı bir epistemik kargaşa veya epistemik bunalım yaşanmaktadır. Entelektüel hayatımıza fizyonomisini armağan eden temel fenomen bu epistemik bunalımdır. Kaldı ki en dehşet verici alçalma entelektüel alçalmadır. Bununla birlikte bilim denilen devasa kurumun sosyolojik açıdan nasıl ele alınabileceği, bilime ülkemizden nasıl bakılması gerektiği ve bu bakış açısıyla ele alındığında ülkemizin ve toplumumuzun payına düşenin ne olduğu gibi esaslı sorular üzerinde pek durulduğu söylenemez.

  Ülkemizde bilim sosyolojisi disiplininde yapılan ilk çalışma olan Epistemik Cemaat, genelde “bilgi sosyolojisi”, özelde bilgi sosyolojisinin bir alt-dalı olarak doğan “bilim sosyolojisi” veya “bilimsel bilginin sosyolojisi” disiplini çerçevesi içinde bir denemedir. Daha genel bir söyleyişle, bir entelektüeller sosyolojisi incelemesidir. Kitabın satır aralarından, Türkiye’deki egemen bilime bakış açısının veya egemen bilim ideolojisinin ya da daha anlamlı bir söyleyişle “ortodoksi”nin eleştirisi olduğu kolayca anlaşılabilir.

  Antipozitivist bir entelektüel tutumu yansıtan Epistemik Cemaat, son kertede bir giriş, bir başlangıç ve bir hazırlıktır. Cevabını vermek istediği temel sorular şunlardır:
  Bilim ve bilimsel bilgi nedir?
  Bilimsel bilgi nasıl inşa edilmekte ve nasıl meşrulaştırılmaktadır?
  Kim nerede, ne zaman, hangi epistemik cemaate bağlı?
  Kitap, entelektüel tarihimizi açıklamakta bize kılavuzluk edebilecek bu soruları bihakkın düşünmek açısından önemli bir çalışma.


  Satın Alma Linkleri

 • Hüsamettin Arslan

  Hüsamettin Arslan (1956 Ordu-Mesudiye-2018 İstanbul). Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Yakın Çağ Türkiye Tarihi alanındaki yüksek lisans tezini aynı bölümde tamamladı. Daha sonra alan değiştirdi ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Genel Sosyoloji ve Metodoloji alanında yaptı. Çok sayıda telif ve çeviri eserinin yanında çeşitli dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi ve söyleşileri bulunmaktadır. Hüsamettin Arslan aynı zamanda Paradigma Yayınları’nın kurucusudur. Eserleri: Yöntemi Aşan Bilim (Paradigma Yayınları) Entelektüel Babam Cemil Meriç (Paradigma Yayınları) Epistemik Cemaat (Paradigma Yayınları) Jöntürkler, Jönkürtler, Muhafazakârlar (Paradigma Yayınları) Meselelerimizi Konuşmak (Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları) Twitmania, Etnomania, Şiddetmania (Pınar Yayınları) Osmanlı İmparatorluğu'nda Sanayileşme Teşebbüsleri (Paradigma Yayınları) Başlıca Çevirileri: Bilim Dedikleri, Alan Chalmers (Paradigma Yayınları) Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler, Richard Kearney (Paradigma Yayınları) Eğitim ve Toplum, Rob Moore (Paradigma Yayınları) Foucault ve Sosyal Diyalog, Christopher Falzon (Paradigma Yayınları) Hakikat ve Yöntem (İsmail Yavuzcan ile), Hans Georg Gadamer (Paradigma Yayınları) Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma, Michael E. Zimmerman (Paradigma Yayınları) İnsanın Yazgısı, Nikolay Berdyaev (Paradigma Yayınları) Sözün Düşüşü, Jacques Ellul (Paradigma Yayınları)

 • Yayın Tarihi 2018-4-20
  ISBN  978-975-7819-94-3
  Baskı Sayısı 6. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 203
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
  Boyut 14 x 21.5 cm
Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.