Paradigma Yayınları > Kitaplar > Felsefe-Düşünce > Etik-Ahlak Felsefesi > Etiğe Giriş

Etiğe Giriş

Etik, kendisine değer dünyasını konu edinen teorik bir araştırma içine giren felsefecinin çalışması açısından, en azından şimdilik ve uzlaşımsal olarak, değeri konu alan, kapsamında insanın değer biçici deneyimi, kısacası hayata anlam katan herşey bulunan düşünüş tarzı, ahlaki ilkeler teorisi veya felsefe disiplini diye tanımlanabilir.

 • Etik, bireysel ve sosyal yaşamın çok büyük bir hızla akıp değiştiği; yaşama tarzlarına layıkıyla ölçüp biçecek, onları gerektiğinde eleştiri süzgecinden geçirirken, gerektiğinde temellendirecek değer sistemleri ya en kötüsü yanlış bir temel üzerine inşa edilmiş oldukları ya da en hafifinden değişimin hızına ayak uyduramayıp kolayca yıkıldıkları için, ağır bir değer bunalımı içinde olan günümüzde tanımlanması herhalde en zor olan terimlerin başında gelmektedir. Buna rağmen, etik belli bir ahlaklılık idesine sahip, belli bir yaşama idealini hayata geçirmek için mücadele eden bireyin yaşayışı açısından, ikinci olarak da, çağının gidişatını, üyesi olduğu toplumun yaşayışını ya eleştiren, hatta mahkum eden ve dolayısıyla, mevcut değerler silsilesi yerine alternatif değerler, yaşama kuralları veya ilkeler vazetmeye kalkışan ya da onu açık seçik olarak tanımlamayıp, içerimlerini gözler önüne sererek meşrulaştırmaya veya haklılandırmaya kalkışan filozofun tavrı bakımından ve nihayet ahlaklılığın dilini analiz eden, ahlaki kavram ve yargıların niteliğini tartışan, kısacası tıpkı olgusal dünyayı konu alan fizikçi gibi, kendisine değer dünyasını konu edinen teorik bir araştırma içine giren felsefecinin çalışması açısından, en azından şimdilik ve uzlaşımsal olarak, değeri konu alan, kapsamında insanın değer biçici deneyimi, kısacası hayata anlam katan herşey bulunan düşünüş tarzı, ahlaki ilkeler teorisi veya felsefe disiplini diye tanımlanabilir.


  Satın Alma Linkleri

  Satış Dışı

 • Ahmet Cevizci

  Prof. Dr. Ahmet Cevizci, 1959 yılında Bursa'da doğmuştur. İlk ve Orta öğretimini Bursa'da tamamlayan Cevizci, 1978-1982 yıllarında arasında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı'nda, "Sokratik Diyaloglarda Yöntem" (1984) başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, "Platon'un Bilgi Kuramı" (1992) başlıklı tezi ile de Doktora derecesini alan Prof. Cevizci; Fransız Hükümet'inden kazandığı bir burs ile, 1989-1991 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi'nde doktora düzeyinde araştırmalarda bulunmuştur. Telif Kitaplar Platon'un İdealar Kuramı Üzerine Araştırmalar, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990. Felsefe Tarihi, Alfa Yayınları, Ankara, 1993. Felsefe, Mega Yayınları, Ankara, 1994. Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999. Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2007. İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 6. Baskı, 2011. Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 3. Baskı, 2008. On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2007. Aydınlanma Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2008. Sokrates, Say Yayınları, İstanbul, 2007. Felsefeye Giriş, Sentez Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2007. Felsefe, Sentez Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2008. Felsefe Tarihi: Thales'ten Baudrillard'a, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2010. Batı Düşüncesi Felsefi Temeller, İSAM, İstanbul, 2009 (Kasım Küçükalp ile birlikte). Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 7. Baskı, 2010. Bilgi Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012. Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012. Felsefeye Giriş, Nobel Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 2011. Felsefe Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012. Felsefe, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2012. Felsefenin Kısa Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2012. Felsefeye Giriş, Say Yayınları, İstanbul, 2012. Editörlükler Felsefe Tarihine Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002. Metafiziğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2006. Felsefe Ansiklopedisi, 1. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2003. Felsefe Ansiklopedisi, 2. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2004. Felsefe Ansiklopedisi, 3. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2005. Felsefe Ansiklopedisi, 4. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2006. Felsefe Ansiklopedisi, 5. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2007. Felsefe Ansiklopedisi, 6. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2008. Çeviri Kitaplar F. M. Conford, Platon'un Bilgi Kuramı, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1989. W. K. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1989. B. Magee, Platon'dan Wittgenstein'a Büyük Filozoflar, Paradigma Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2009. R. Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2006. L. Versenyi, Sokratik Hümanizm, Sentez Yayınları, Bursa, 3. Baskı, 2007. D. Werst, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2009. Platon, Phaidon & Menon, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 2011. Platon, Sokrates'in Savunması, (Yorumlu Çeviri), Sentez Yayınları, 2007.

 • Yayın Tarihi 2008-01-31
  ISBN 9757819263
  Baskı Sayısı 2. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 386
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
  Boyut 16 x 24.5 cm
Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.