Paradigma Yayınları > Kitaplar > Felsefe-Düşünce > Genel > Felsefe Sözlüğü

Felsefe Sözlüğü

Elinizdeki sözlük genel felsefe terimleri yanında pistemoloji, Mantık, Metafizik, Ahlak Felsefesi, Bilim Felsefesi, Dil Felsefesi, Sanat Felsefesi, Estetik, Din Felsefesi ve Siyaset Felsefesi’yle ilgili terim ve akımlara da yer vermektedir. 

 • Paradigma Felsefe Sözlüğü’nde, felsefenin yüzlerce yıllık birikimini temsil eden bütün filozof, akım, okul ve terimler yer almaktadır. Klasik felsefeden modern ve çağdaş düşünceye, analitik ve poozitivist felsefeden Marksizme, romantik felsefeye ya da Kıta Avrupası felsefesine geniş bir entellektüel yelpazeyi ele alan Paradigma Felsefe Sözlüğü 300’den fazla filozofun eserleri ve düşünceleriyle ilgili bilgi ve açıklamayla 2500’den fazla felsefe teriminin ayrıntılı tanımını içermektedir. Elinizdeki sözlük genel felsefe terimleri yanında pistemoloji, Mantık, Metafizik, Ahlak Felsefesi, Bilim Felsefesi, Dil Felsefesi, Sanat Felsefesi, Estetik, Din Felsefesi ve Siyaset Felsefesi’yle ilgili terim ve akımlara da yer vermektedir.


  Satın Alma Linkleri

  Satış Dışı

 • Ahmet Cevizci

  Prof. Dr. Ahmet Cevizci, 1959 yılında Bursa'da doğmuştur. İlk ve Orta öğretimini Bursa'da tamamlayan Cevizci, 1978-1982 yıllarında arasında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı'nda, "Sokratik Diyaloglarda Yöntem" (1984) başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, "Platon'un Bilgi Kuramı" (1992) başlıklı tezi ile de Doktora derecesini alan Prof. Cevizci; Fransız Hükümet'inden kazandığı bir burs ile, 1989-1991 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi'nde doktora düzeyinde araştırmalarda bulunmuştur. Telif Kitaplar Platon'un İdealar Kuramı Üzerine Araştırmalar, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1990. Felsefe Tarihi, Alfa Yayınları, Ankara, 1993. Felsefe, Mega Yayınları, Ankara, 1994. Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999. Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2007. İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 6. Baskı, 2011. Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 3. Baskı, 2008. On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2007. Aydınlanma Felsefesi Tarihi, Asa Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2008. Sokrates, Say Yayınları, İstanbul, 2007. Felsefeye Giriş, Sentez Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2007. Felsefe, Sentez Yayınları, Bursa, 2. Baskı, 2008. Felsefe Tarihi: Thales'ten Baudrillard'a, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2010. Batı Düşüncesi Felsefi Temeller, İSAM, İstanbul, 2009 (Kasım Küçükalp ile birlikte). Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 7. Baskı, 2010. Bilgi Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012. Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012. Felsefeye Giriş, Nobel Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 2011. Felsefe Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2012. Felsefe, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2012. Felsefenin Kısa Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2012. Felsefeye Giriş, Say Yayınları, İstanbul, 2012. Editörlükler Felsefe Tarihine Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002. Metafiziğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2006. Felsefe Ansiklopedisi, 1. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2003. Felsefe Ansiklopedisi, 2. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2004. Felsefe Ansiklopedisi, 3. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2005. Felsefe Ansiklopedisi, 4. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2006. Felsefe Ansiklopedisi, 5. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2007. Felsefe Ansiklopedisi, 6. Cilt, Ebabil Yayınları, Ankara, 2008. Çeviri Kitaplar F. M. Conford, Platon'un Bilgi Kuramı, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1989. W. K. Guthrie, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1989. B. Magee, Platon'dan Wittgenstein'a Büyük Filozoflar, Paradigma Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2009. R. Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2006. L. Versenyi, Sokratik Hümanizm, Sentez Yayınları, Bursa, 3. Baskı, 2007. D. Werst, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2009. Platon, Phaidon & Menon, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2. Baskı, 2011. Platon, Sokrates'in Savunması, (Yorumlu Çeviri), Sentez Yayınları, 2007.

 • Yayın Tarihi 2013-01-01
  ISBN 9759821745
  Baskı Sayısı 8. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 1816
  Cilt Tipi Ciltli
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 19 x 27.5 cm
Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.