Paradigma Yayınları > Kitaplar > Felsefe-Düşünce > Düşünürler > Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme

Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme

Söylemeye bile gerek yoktur ki Michel Foucault yirminci yüzyılın ikinci yarısının en dikkate değer düşünürlerinden biridir. Foucault disiplinler arası sınırları aşan bir düşünürdür. Veli Urhan Michel Foucault ve Arkeolojik Çözümleme adlı bu titiz araştırmasıyla ülkemizdeki Foucault incelemelerine önemli bir katkıda bulunuyor.

Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.