Paradigma Yayınları > Kitaplar > Sosyoloji > Bilim Sosyolojisi > Sosyal Teorinin Temel Problemleri

Sosyal Teorinin Temel Problemleri

Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki

Central Problems in Social Theory

Felsefe ve farklı bilimlerin temel sorununun gerçekliğin doğası problemi olduğuna inanan ve post-pozitivizm ve modern hermeneutiğin de ontolojiye yöneldiğini düşünen Giddens’a göre bu ontoloji insan, insan davranışı, toplumsal yeniden üretim ve toplumsal dönüşüm sorunlarını yeniden ele almalıdır

 • Modern sanayi toplumunun doğası ve gelişimini anlamayı sağlayacak ve çağımızı kavramlaştıracak yeni bir teori geliştirmeyi amaçlayan, böylece bir yandan modern toplumu araştıracak bir yöntem geliştirecek ve öte yandan genel sosyal teorinin doğasını sorgulayacak temelleri ortaya koymaya çalışan Giddens, sosyal teorinin sistematik yeniden inşaya ihtiyacı olduğunu düşünür ve kendi deyimiyle toplumsal düşünceyi istila eden ‘mitler’i eleştirerek sosyoloji tarihini yeniden yazmayı önerir. Sosyal bilimin kendine doğa bilimlerini model alabileceği, bu bilimin köklerinin muhafazakar düşüncede yattığı, sosyolojinin ‘konsensüs’ ve ‘çatışma’ yaklaşımları arasında bir tartışma olarak görülebileceği gibi düşünceleri içeren mitlerden, Craib’e göre, sonuncusu özellikle önemlidir. Ve Giddens toplumsal düşünceye musallat olan bu tür bölünmelere, özellikle de ‘yapı’ ve ‘eylem’ karşıtlığına bir çözüm sunar.

  Felsefi problemlerin bilimsel problemlerden bağımsız olduklarını ve kriz anları dışında felsefenin bilimsel çalışmaya girmediğini savunan pozitivizmin aksine, felsefi problemlerin sosyal bilimin merkezinde yer aldığını öne süren Giddens’a göre, bu ayrımları aşmada, sosyal teorinin inceleme-nesnesinin ne olması gerektiği sorusu belirleyici önemdedir. Sosyolojinin daha ziyade toplumsal dünyanın gerçek doğasını araştırmak yerine uygun bilgiyi üretme sorunuyla, toplumu nasıl bildiğimiz sorusuyla ilgilendiğini düşünen Giddens, bir gerçekliğin parçası olduğumuzu, gerçeklik anlayışımızın dilimiz aracılığıyla şekillendiği için büyük ölçüde bir yorum meselesi olduğunu, bu yüzden, epistemolojik sorunlara, yani gerçekliğin nasıl anlaşılabileceğine odaklanmak yerine ontolojiye yönelmemiz, yani farklı sosyal teori ve sosyoloji okullarının varlık veya oluş konusunu nasıl ele aldıklarını, toplumu meydana getiren şey olarak neyi gördüklerini araştırmamız gerektiğini düşünür. Felsefe ve farklı bilimlerin temel sorununun gerçekliğin doğası problemi olduğuna inanan ve post-pozitivizm ve modern hermeneutiğin de ontolojiye yöneldiğini düşünen Giddens’a göre bu ontoloji insan, insan davranışı, toplumsal yeniden üretim ve toplumsal dönüşüm sorunlarını yeniden ele almalıdır.


  Satın Alma Linkleri

  Satış Dışı

 • Çevirmen: Ümit Tatlıcan
  Yayın Tarihi 2005-11-30
  ISBN 9750024516
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 603
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
  Boyut 16.5 x 24.5 cm

Türkçesi: Ümit Tatlıcan

Paradigma Yayınları

2024 © Tüm Hakları Saklıdır.